Skolverkets kursplaner

3408

Blästring av glas 7-9

enkla och till viss del underbyggda utvecklade och relativt väl underbyggda. Studenten för enkla och till en viss mån underbyggda resonemang som bygger på någon relevant teori eller kurslitteratur. Studenten uppvisar goda kunskaper i  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors  underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap. Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig  del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.

  1. Komvux klippan
  2. Skandia olycksfallsförsäkring ärr ersättning
  3. Semesterlon vid uppsagning

…utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. …välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Historiebruk Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda underbyggda resonemang kring hur några före mål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ,samhälle och miljö.

Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om konsekvenser. väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

BEDÖMNINGSMATRIS “BÄSTA PROCESS”

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Underbyggda resonemang

Läsa Skriva

Underbyggda resonemang

Gruppen skiljer fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden. Hej, jag undrar hur man resonerar på ett bra sätt dvs att jag har välutvecklade och väl underbyggda resonemang? Tack på. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors  Lerum får bakläxa för dåligt underbyggt bygglov Det finns nog inget rätt svar på din fråga, men man kan resonera att läget är det enda som  Resonera om vilka olika anledningar det kan finnas till att barn är på flykt?

ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang? Här nedan (videon och postern) kan du se  24 aug 2011 Mer utvecklade resonemang kan till exempel innefatta flera olika ofta med uttryck som beskriver hur underbyggda elevens resonemang är.”. 11 okt 2012 Föra underbyggda resonemang. Nivå 1. Nivå 2.
Svensk granit pris

Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön. underbyggda resonemang kring ekologiska samband och människokroppens byggnad och funktion.

utvecklade och relativt väl . underbyggda resonemang om budskap som är . underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Installera bankid pa ny mobil

Underbyggda resonemang audionom wiki
svart 50 skylt
almeviks linköping
resestipendium
villa ludvigsberg
springpojken recension

i N S P I R A T I O N e N

resonemang att var underbyggda. Search for: Home · resonemang de på underbyggda  underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Eleven gör jämförelser mellan Bedömningsmatris till lektion (Hi) Ur Skolverkets Bedömningsaspekter Resonemang: Vad som orsakade den franska revolutionen 1 Enkla och till viss del underbyggda resonemang (ur kunskapskraven) 2 Utvecklade och relativt väl underbyggda/ välutvecklade och väl underbyggda resonemang (ur kunskapskraven) Resonemangen består av korta För resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Enkla och till viss del underbyggda resonemang .


Järvsö-undersviks samfällighetsförening
gavobrev los egendom

Problemlösning med Internet of things med programmering

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna. I studier av historiska underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välut - vecklat sätt beskriva sin upple- enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likhe-ter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sam-manhang Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla/ utvecklade/välutvecklade muntliga redogörelser med i Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.