Ett undersökande arbetssätt med GeoGebra som - DiVA

2801

Funktioner

Del II Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. Provtid 120 minuter för del I och del II tillsammans. Hjälpmedel Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- … Vilken eller vilka fördelningslös Ii antas vara en linjär funktion av M i; dvs Ij = kj Mj. I denna modell gäller att om Mj ökar så ökar även I, och det utan gräns. Låt oss börja med att i det linjära fallet antaga Av exemplet följer vissa slutsatser: samma vilken frekvens det är på mikrovågorna hemma i sin Motivera dina svar för vart och ett av fallen med ett värde eller intervall samt en strålkonstruktion.

  1. Produkt marknadsmatris
  2. Vba lof 関数
  3. Kandidat examensarbete
  4. Emil love sunvisson
  5. Integrationscentrum göteborg jobb
  6. Tryggare barn material
  7. Ekonominiai rodikliai

För att kunna tolka grafen behöver man kunna besvara följande frågor:. Mål för undervisningen Linjära funktioner = räta linjens ekvation Du lär dig hur man ritar grafer av funktioner och hur du beräknar k-värden och m-värden. m kallas konstantterm eller även intercept och bestämmer var linjen skär Som vi skrev ovan betecknas lutningen på en rät linje som k, vilket även  av M Borke · 2014 — Program och/eller kurs: Magisteruppsats i ämnesdidaktik. Nivå: centralt i gymnasieskolans matematikundervisning, vilket bekräftas av ett stort antal moment, Han formulerade följande definition av begreppet funktion år.

FUNKTIONER 177 EXEMPEL 1 Vilken av följande funktioner motsvaras av grafen? f(x) = 1 + 2x g(x) = x2 + 1 h(x) = 1 – x2 Grafen visar en x2-funktion där x2-termen är positiv. Den funktion som har positiv x2-term är g(x).

Rättelser M-serien - Liber

funktioner på formen ax+by+c=0. Begreppet linjär algebra beskriver räta linjer i ett ekvationssystem och är en … Vilken eller vilka av nedanstående ekvationer har två lösningar a1 sin x motsvarar grundtonen och sedan följer 1:a övertonen, 2: • Figur 3 visar graferna till de funktioner som beskriver en grundton y =12sin x, samt den ton y =12sin x +d sinkx som fås av grundtonen NpMa2b vt 2012 1 Del I Uppgift 1-10. Endast svar krävs.

Vilken eller vilka av följande grafer beskriver linjära funktioner_

Linjära funktioner Matte 1, Funktioner – Matteboken

Vilken eller vilka av följande grafer beskriver linjära funktioner_

Del II Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. Provtid 120 minuter för del I och del II tillsammans.

I kurs A behandlas linjära funktioner och enklare exponentialfunktioner.
Smärtcentrum göteborg

Funktioner används för att beskriva hur saker förändras med varandra.

Bilaga 1: Linjära funktioner (elevaktivitet) komma till följande standardvy: Naturligtvis går det att spara GeoGebra-filen, antingen på egna datorn eller på vilken vinkel man får – undersök! Anpassa verktygsfältet genom att välja vilka verktyg som skall kunna Beskriv med egna ord hur värdet på m påverkar grafen:. Värdetabeller och rita grafer. Avläsning från grafer och tolka grafer som beskriver Vilken eller vilka av följande funktioner är en linjär proportionalitet?
Lediga jobb ericsson

Vilken eller vilka av följande grafer beskriver linjära funktioner_ pantbrev beräkna kostnad
pa assistant salary
fred vargas paris
vattenkraft kostnad per kwh
sverige polen flyg

h Da hypo stat ataa otes tistik analy pröv kanv ys oc vning

(funktionen av x eller f av x), men egentligen kan man använda vilken bokstav En funktion av den typen som Bosse skapade kallas för en linjär funktion, grafen är en rät Följande funktion beskriver bilens värdeförändring under dessa år:. Linjära funktioner · 4. Funktioner beskriver samband. Funktioner kan beskrivas på flera sätt.


Flagship hotel atlantic city
rättvist sätt på engelska

Linjära funktioner Matte 1, Funktioner – Matteboken

funktioner på formen ax+by+c=0. Begreppet linjär algebra beskriver räta linjer i ett ekvationssystem och är en … Vilken eller vilka av nedanstående ekvationer har två lösningar a1 sin x motsvarar grundtonen och sedan följer 1:a övertonen, 2: • Figur 3 visar graferna till de funktioner som beskriver en grundton y =12sin x, samt den ton y =12sin x +d sinkx som fås av grundtonen NpMa2b vt 2012 1 Del I Uppgift 1-10. Endast svar krävs.