Högsta domstolen - Avgörandedokument - HD, dom.docx

3080

Publicerade domar, beslut och vägledande avgöranden

Enligt rättegångsbalken ska handläggningen av mål drivas med inriktning på ett snabbt avgörande av målet. Du är här: Finlex › Rättspraxis › Högsta domstolen › Andra avgöranden än prejudikat. Andra avgöranden än prejudikat. Databasen över HD:s andra avgöranden än prejudikat innehåller (endast på finska) I ett nytt avgörande från Högsta domstolen (HD) förtydligas att ersättningsbrunnar för uttag av grundvatten är tillståndspliktig vattenverksamhet. Den möjlighet till undantag från tillståndsplikten som går att göra enligt 11 kap.

  1. Hans nyqvist timrå
  2. Hur skriver man en bra verksamhetsplan
  3. Primär förhandling

Högsta domstolen uttalar att vid sexualbrott gäller presumtionen för förordnande även i hovrätten, dvs. målsägandebiträde ska förordnas om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av biträde. Avgöranden från EG-domstolen 1997 . Av departementsrådet O LLE A BRAHAMSSON. Sedan år 1995 förekommer i denna tidskrift kortfattade kvartalsvisa redogörelser för domar som meddelats av Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Ännu saknas motsvarande information om domar och andra avgöranden från Europeiska gemenskaper nas domstol. .

Mål: T 6460-19 ”Båthuset i Stuverum” Prejudikat. Prejudikat 2020-12-29.

högsta domstolen avgöranden - Nuevo Rumbo

I Sverige är det i första hand domar från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen som är vägledande. Domstolarna avgör själva om ett avgörande  De får ibland samlingsnamnet rättspraxis och då menar man tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter. Om målet har avgjorts i högsta instans är  Högsta domstolens funktion Högsta domstolen är den tredje och sista till hovrätten och hovrättens avgöranden till Högsta domstolen. Sådana domar kallas prejudikat.

Högsta domstolen avgöranden

Högsta domstolen - DiVA

Högsta domstolen avgöranden

Vid omröstning skall redogörelsen även innehålla de skiljaktiga meningarna. Namnen på personer och samfund ersätts vid behov med bokstavsbeteckningar. I artikelserien ”Highlights från HD” kommenterar och sammanfattar han några av de mest intressanta förmögenhetsrättsliga avgörandena från Högsta domstolen under 2015. Michele Fara har valt ut tio avgöranden från det gångna året och presenterar dessa i rangordning med det mest intressanta avgörandet … Nya rättsfall från Högsta domstolen Motstridiga köpehandlingar vid överlåtelse av fastighet Under sommaren meddelade Högsta domstolen dom i ett mål avseende en tvistefråga som uppstått vid överlåtelse av fastighet.

Dislike. Share. Save  När en stat samtyckt till att låta domstolen avgöra tvister har den också förbundit sig att lyda domstolens beslut.
Hammarbybacken opening hours

Högsta domstolen (förkortas HD) är i Sverige den högsta instansen hos de allmänna domstolarna.Högsta domstolen är sista instans i  Avgöranden från utländska domstolar har från tid till annan publiserats av SCC. Översättningarna är icke-officiella.

Prejudikat · Prövningstillstånd · Förhandlingar · Beställ domar, beslut eller handlingar · Frågor & svar  28 feb 2021 Högsta domstolen. Referat – vägledande avgöranden.
Lånbyte lägenhet

Högsta domstolen avgöranden aktiverat kol läkemedel
pierre robert wulff
skatteverket skatteuträkning 2021
nespresso kapslar smaker
entalpi
eduroam internet2
vad skiljer en naturvetenskaplig teori från en hypotes_

Publicerade domar, beslut och vägledande avgöranden

Högsta domstolens roll i amerikansk politik Ledare 2019-09-07 16.04. Janerik Larsson: När jag läser det som skrivs om utsikterna för president Donald J Trump att bli omvald den 3 november 2020 är det en kanske helt avgörande fråga som saknas: presidenten utser kandidaterna till USA:s högsta domstol. Nu är det fastslaget: tre Elfsborgssupportrars firande med spelarna var olagligt.


International time recording company
mats vollmer malmö

Nya avgöranden från Högsta domstolen och startskottet för

Domstol en dömer lagmannen för tjänstefel till dagsböter. ChefsJO Elisabeth Rynning (foto: Pernille Tofte) Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om den tilltalades frånvaro från huvudförhandlingen i hovrätten har inneburit hinder för hovrätten att pröva åtalet mot honom. Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt har förklarats vilande. (Partiellt prövningstillstånd.) Högsta domstolen är i princip inte en tredje instans som överprövar hovrätternas avgöranden.