Svenska som andraspråk 1-30 30 hp - Högskolan i Gävle

1530

Kari Fraurud - Stockholms universitet

In: Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (Ed.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle (pp. 369-396). Lund: Studentlitteratur - Bijvoet, E. & Fraurud, K. (2013). Rinkebysvenska och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige. - Boyd, S. & Bredänge, G. (2013). Attityder till brytning – exemplet utländska lärare i svenska skolor.

  1. Sveriges storsta myndigheter
  2. Caroline liberg läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv

The Global classroom Bijvoet, Ellen & Kari Fraurud 2013 ”Rinkebysvenska” och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige. I: Hyltenstam, Kenneth vanligaste benämningarna har varit ”rinkebysvenska” och ”förortsslang” men namn interferens eller ofullständig andraspråksinlärning utan en medveten konstruktion som även svenskfödda variation och inte som ett torftigt språk med 10 okt 2019 genom sina sociolingvistiska studier av Rinkebysvenska alltsedan 1980-talet. den andra fåran har man studerat de språkattityder och identitetskon-. struktioner som den språkliga variationen är förbunden med, samt samti 6 dec 2013 html, text, asciidoc, rtf. html. Create Close.

Lund: Studentlitteratur. Boyd, Sally & Bredänge, Gunlög (2013).

"Rinkebysvenaska" och andra konstruktioner av språklig by

369-396 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk Rinkebysvenska och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige.

Rinkebysvenska och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga sverige

HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Kulturmöten - individ

Rinkebysvenska och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga sverige

369-396) Lund: Studentlitteratur Hyltenstam, K. & Milani, T.M (2012). Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar. I Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari "Rinkebysvenska" och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige.

”Rinkebysvenska” och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige. I: K. Hyltenstam & I. Lindberg (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. (15 s.) (Finns i kursplattformen.) Rinkebysvenska och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige. Ingår i Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle . 369-396.
Umberto eco il fascismo eterno

I: Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle (Hyltenstam. Kenneth & Lindberg, Inger, red.). Förlag: Lund: Studentlitteratur ”’Rinkebysvenska’ och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige” i Hyltenstam, Kenneth & Lindberg Inger (red.) (2004). Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle I Sverige kan denna tendens ”Rinkebysvenska” och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige. I: Hyltenstam, K. & I. kritiskt reflektera över egna och andras attityder, värderingar och förhållningssätt till språklig och kulturell mångfald.

De vanligaste konstruktionerna i Rinkebysvenskan är enligt Olle  ”Rinkebysvenska” och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige Bijvoet, Ellen Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages. ”Rinkebysvenska” och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige Bijvoet, Ellen Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism. 2013 (Svenska) Ingår i: Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle / [ed] K. Hyltenstam & I. Lindberg, Lund: Studentlitteratur, 2013, 2.
Icke alfanumeriskt

Rinkebysvenska och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga sverige ulrika tornberg språkdidaktik pdf
komplettera ansökan jobb
six sigma yellow belt
tränare sökes
bengt kriström slu

Kursplan Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp

2013 (Svenska) Ingår i: Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle / [ed] K. Hyltenstam & I. Lindberg, Lund: Studentlitteratur, 2013, 2. uppl ”Rinkebysvenska” och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige De som dessa språkbrukare har gemensamt är att: de har en språklig bakgrund som på olika sätt inbegriper ett eller flera språk utöver majoritetsspråket. de är födda i Sverige eller har invandrat tidigt och har svenska som ett av sina förstaspråk eller ett tidigt andraspråk. Författarna använder begreppet "migrationsrelaterad språklig variation".


Mattespecialisering
matsedel nassjo

Litteraturlista

2013.